Vasstaken tar vår mesta tid men vi bygger också nya korsvirkeshus . Vi har byggt 6 st hittills , allt från stora U-gårdar till enkla uthus. Vi bygger efter dina ritningar och förslag. Huset bör inte var över 7m brett.

Korsvirkesstommen byggs i ek och med riktiga hoptappningar som låses med trädymling precis som man gjorde förr. I korsvirkes facken kan du ha putsad leca, lerklineväggar eller tegel. Vi kröner dom här vackra husen med ett ståtligt vasstak.

För mer info kontakta oss.