MILJÖVÄNLIGT ENERGI TAK

 

På utsidan ser ett vasstak idag lika dant ut som på vikingatiden men under och i taket har det hänt enormt mycket dom sista 20 åren. Från att vara ett utdöende hantverk och takmaterial, så har vi idag ett mycket attraktivt och modernt tak med i tiden rätt egenskaper: miljövänligt och energibesparande.

 

Ett vasstak är en 100 procentig naturprodukt, växer vilt längs kust och sjö där den skördas, rensas och torkars innan den levereras till det hus som skall täckas, vassen läggs varsamt på plats av taktäckaren med enkla handverktyg. Vasstaket slits ner av sol, vind och regn och till slut efter 40-50 år så är det dags att riva ner den vass som är kvar och köra den till miljöstationen, vi lämnar in vassen som trädgårdsavfall som sen blir till kompost, cirkeln är sluten.

 

Förr i tiden band man alltid vassen på läckt, nackdelen var att vid en brand så blev det ett våldsamt brandförlopp, när man började inreda ovanvåningen så var det också det att vinden blåste genom vasstaken och in i isolering vilket gjorde det oekonomiskt att värma upp rummen på ovanvåningen. Lösning var att lägga vassen på ett tätt undertak så som råspont och vindduk eller liknande, utan luftspalt mellan vass och undertak vinner man två fördelar dels så tar man vara på vasstakets isolerande egenskaper och vid en eventuell brand så får branden inget syre underifrån och får en fördröjningseffekt på ca 20 min. Denna metod har jag använt sedan 1997 och i Holland är den brukad sedan i början av 1990 talet. Brandmyndigheten godkänner den som en fullgod brandfördröjning.

 

I Sverige har vi inga fasta regler på hur man binder vassen och hur tjockt det skall vara, av den enkla anledningen att vi använder ett naturmaterial som växer olika varje år , får vi lång vass eller kort vass. Att lägga ett 30cm tjockt tak med kort konisk vass håller sämre än att lägga lite tunnare och få en bättre strålutning. Vid rivning av 50 år gamla tak har vi sett läcktavstånd på 40 cm och fortarande 15 cm tjockt, vassen har varit lång och grov och taket har säkert varit 35 cm tjockt när det var nytt. Men vi brukar hålla oss runt 30 cm tjockt med det materialet vi använder och 30 cm i s k läcktavstånd och binder naturligtvis med rostfri tråd på galvad stav. Att sortera vassen är också viktigt, långa korta koniska och raka alla har dom sin speciella plats i taket. För ett långlivat vasstak är förutom en duktig taktäckare och bra kvalitte på vassen även rätt stråvinkel och slityta viktig. På ett 45 gradigt tak skall stråvinkeln ligga på ca 30-35 grader och med en slityta på ca 12-14 cm.